Výzvy

Výzvy


Aktuálne nie sú otvorené žiadne grantové výzvy.

Prejdite na stránku Darca.sk
pre úpravu svojho projektu
či podanie záverečnej správy.
Pravidlá grantových výziev

Grantové pravidlá sa týkajú grantov, ktoré sú poskytované prostredníctvom grantových výziev. Detailné pravidlá sú špecifické pre každú grantovú výzvu. V Nadačnom fonde Telekom pri Nadácii Pontis sú dva druhy grantových programov – zamestnanecké grantové programy (Pomáhame pamiatkam a Pomáhame komunite) a grantové programy určené pre verejnosť (Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich). Zamestnanecké grantové programy sú vyhlasované prostredníctvom internej siete v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Grantové výzvy určené pre verejnosť sú vyhlasované prostredníctvom internetovej stránky Nadácie Pontis, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Grantový proces

Grantový pozostáva z vyhlásenia grantovej výzvy, konzultačnej fázy projektu, uzávierky grantovej výzvy, posudzovania žiadostí, informovania žiadateľov o výsledkoch, podpísania darovacej zmluvy s podporenými organizáciami, monitoringom projektov a z úspešného ukončenia projektov. Podrobnejší popis jednotlivých krokov je popísaný v každej jednotlivej výzve.

Odpovede na časté otázky

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám otázky ohľadom vyplnenia projektu v Darca.sk?

 

 

Svoje otázky môžete posielať na mailovú adresu ziadosti@nadaciapontis.sk.

 

 

Registroval som sa do programu, ale neprišiel mi potvrdzovací mail

 

 

Potvrdzovací mail chodí približne do hodiny po registrácii. Ak používate mailové kontá na Zoznam.sk, prípadne Azet.sk, mohol vám prísť potvrdzovací mail do spamu. Prosím, skontrolujte si tento priečinok. Najspoľahlivejším kontom je Gmail, prípadne Hotmail účet.

 

Čo mám robiť, ak som zabudol heslo do konta na Darca.sk.

 

Prejdite na Darca.sk a kliknite „Zabudnuté heslo“. Následne zadajte login (nájdete ho aj na vašej zmluve) a email, ktorý ste uviedli v registračnom formulári. Naň vám následne príde link, pomocou ktorého si môžete nastaviť nové heslo.

Projekt som podal až po termíne, ktorý bol uvedený vo výzve. Je takýto projekt ešte platný?

Mrzí nás to, ale nie. Podanie projektov akceptujeme len do času, ktorý je uvedený vo výzve. Preto vám odporúčame podať projekty v dostatočnom časovom predstihu.