POMÁHAME PAMIATKAM

POMÁHAME PAMIATKAM

Vďaka zamestnaneckému grantovému program Pomáhame pamiatkam sú zamestnanci spoločnosti Telekom motivovaní k tomu, aby sa zaujímali o históriu a kultúru našej krajiny. Finančná podpora smeruje verejnoprospešným projektom, ktoré pomáhajú zachovať zapísané národné kultúrne pamiatky, nezapísané pamiatky, ako aj pamätihodnosti.

Zameriavame sa najmä na obnovu hradov a hradných zrúcanín. O podporu sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové alebo rozpočtové organizácie, mestá, obce a združenia miest a obcí. Projekty môžu byť zapojené do grantovej výzvy len na odporúčanie zamestnanca spoločnosti Telekom.