ONLINE TLMOČNÍK

ONLINE TLMOČNÍK

Vďaka unikátnemu projektu Online tlmočník zásadne zlepšujeme schopnosť nepočujúcich komunikovať a dohovoriť sa v rôznych kritických i bežných životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor či prenájom bytu.
Program Online tlmočník bol spustený v septembri 2015 a v súčasnosti má viac ako 160 registrovaných klientov. Bezplatné tlmočenie je zabezpečované 5 online tlmočníčkami, ktoré sú k dispozícií každý pracovný deň od 8.00 do 20.00 hodiny.

Nepočujúci na spojenie s online tlmočníčkou potrebuje počítač, telefón alebo tablet pripojený na internet a službu Skype. Online tlmočníka môžu využiť nielen nepočujúci, ale aj počujúci pri komunikácii s nepočujúcim. Veľa nepočujúcich má taktiež problém so správnou gramatikou. Ak napríklad posielajú list na úrad, často si nie sú istí, či je správne napísaný. Vďaka našej službe ho pošlú cez internet tlmočníčke a tá im ho skontroluje. Služba je bezplatná a je hradená výlučne zo zdrojov Nadačného fondu Telekom. Nesúvisí s osobnou asistenciou ani tlmočníckou službou.
V súčasnosti sa spolu s advokátskou kanceláriou Krivak & Co snažíme o zmenu legislatívy. Chceme, aby bola možnosť online tlmočenia rovnocenná k osobnej asistencii a tlmočníckej službe.