NEPOČUJÚCEDIEŤA.SK

NEPOČUJÚCEDIEŤA.SK

Pomohli sme naštartovať a podporujeme unikátny program NepočujúceDieťa.sk, ktorý spája rodičov detí so sluchovým postihnutím. Jeho cieľom je pomáhať vzdelávať rodičov a obhajovať ich záujmy a záujmy ich detí. Minuloročná kampaň Nepočujúce dieťa pomohla vzbudiť veľký rozruch i u odbornej verejnosti a rozprúdiť diskusiu o zlepšení ranej diagnostiky a merania poruchy sluchu na Slovensku, včasnom nasadení načúvacích prístrojov a včasnom zapojení ranej starostlivosti, čo kriticky ovplyvňuje celý ďalší život nepočujúceho.
Vďaka podpore z fondu vznikol rovnomenný portál. Obsahuje príručku rodiča, ktorá rodičom pomáha zorientovať sa po zistení diagnózy a pripravuje ich na rozvoj svojho dieťaťa. Druhá časť je komunitná – umožňuje rodičom vidieť na mape rodiny s nepočujúcim dieťatom v okolí, obsahuje diskusné fórum a blogy. Nechýba videoslovník detských posunkov.

Podarilo sa vytvoriť priestor na budovanie komunity – rodičia sa nielen dozvedajú informácie, ale môžu ostatným aj pomáhať. Mapa rodičov pomohla vytvoriť prvé priateľstvá. Portál sa stal priestorom osvety o nevyhnutnosti ranej starostlivosti a včasnej diagnostike a kompenzácie poruchy sluchu. Rodičia začali byť angažovanejší (ponúkajú pomoc pri rodinných stretnutiach) a začali sa viac dožadovať svojich práv (počúvame o tom, ako sa doktori “sťažujú” na rodičov, ktorí sa domáhajú najmodernejšej starostlivosti o svoje deti). A to bolo naším cieľom – informovaný rodič, bojujúci za práva svojho dieťaťa.