KURZY POSUNKOVÉHO JAZYKA

KURZY POSUNKOVÉHO JAZYKA

V rámci podpory komunity nepočujúcich sa zameriavame aj na scitlivovanie počujúcich voči tejto skupine. Väčšina počujúcich vie o živote nepočujúcich veľmi málo. Nevedia napríklad, že nepočujúci majú veľké problémy so samotným slovenským jazykom, ktorý je pre nich cudzím jazykom. Majú problémy čítať s porozumením, a práve preto majú ťažkosti k prístupom k informáciám.

Za obdobie spolupráce s komunitou nepočujúcich sme zorganizovali viacero bezplatných kurzov posunkového jazyka a otvorených hodín pre verejnosť. Kurzy sú určené najmä ľuďom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nepočujúcimi v práci alebo doma a uľahčí im tak každodennú komunikáciu. Otvorených hodín sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto má záujem sa dozvedieť viac o nepočujúcich a naučiť sa zásady komunikácie s nimi.

Kurzy posunkového jazyka trvajú dva a pol dňa. Začínajú zvyčajne v piatok o 8:00 a končia v nedeľu 14:00. Na kurzoch sa účastníci oboznámia so základnými informáciami o nepočujúcich, o ich jazyku, rozmýšľaní a zvykoch. Taktiež sa naučia aj základné posunky, prstovú abecedu a správny spôsob komunikácie. Kurzy sú bezplatné pre všetkých účastníkov.

Aktuálne nie sú otvorené žiadne kurzy. Ak máte záujem o organizáciu kurzu posunkového jazyka napíšte nám na dominika.hornakova@nadaciapontis.sk. Minimálny počet účastníkov je 7.