ANGLIČTINA PRE NEPOČUJÚCICH

ANGLIČTINA PRE NEPOČUJÚCICH

Vo februári 2016 sme otvorili prvý kurz anglického jazyka pre nepočujúcich. Aj oni sa totiž denno-denne stretávajú s anglickými výrazmi. Prístup k jazykovým kurzom však majú mnohonásobne sťažený. V roku 2017 sme na základe úspešného pilotného ročníka otvorili kurzy pre začiatočníkov i pokročilých. Trojmesačná výučba prebiehala v slovenskom posunkovom jazyku. Lektorkou bola Terézia Grešnerová, ktorá má skúsenosti s výučbou anglického jazyka špeciálne upraveného pre potreby sluchovo postihnutých. Nepočujúci sa na angličtine stretávali dvakrát za týždeň.

Výučba prebiehala na základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave, ktorá má špeciálne upravené triedy aj didaktické pomôcky. Kurz bol pre všetkých účastníkov bezplatný. Základy angličtiny nepočujúci využívajú najviac pri čítaní textov. Cieľom je, aby sa vedeli zorientovať pri bežných situáciách. Tí, čo nemajú problém s výslovnosťou sa učia aj vyslovovať anglické slová. Tí, ktorí majú výslovnosť sťaženú, sa snažia hlavne porozumieť písanému anglickému textu, prípadne si cvičia písomný prejav. Za 2 roky kurz absolvovalo 48 študentov. Ak vás zaujíma, či sa kurzy otvoria aj v budúcom roku, sledujte našu web stránku. Informácie o novom ročníku zverejňujeme v prvých troch mesiacoch.