Grantová výzva: Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2019

Grantová výzva: Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2019

Vyhlasujeme nové kolo grantovej výzvy s názvom Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2019

Od 18. marca máte možnosť zapojiť sa do grantového programu “Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2019, ktorého cieľom je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite Nepočujúcich. Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunite Nepočujúcich. Grant môže organizácia žiadať na nasledovné projektové zámery:

  • inovatívne aktivity smerujúce k vzdelávaniu Nepočujúcich
  • inovatívne aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o Nepočujúcich medzi počujúcimi
  • aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti medzi Nepočujúcimi
  • ochrana a podpora zdravia Nepočujúcich
  • poskytovanie sociálnej pomoci Nepočujúcim
  • zlepšenie činnosti miestneho spolku, klubu Nepočujúcich
  • ochrana ľudských práv Nepočujúcich
  • iné aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života Nepočujúcich

Žiadosti môžete zaregistrovať do 14. apríla 2019Projekt môže žiadať o podporu až do výšky 3 000 eur.

Podrobnosti grantovej výzvy „Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2019“ nájdete tu: www.nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/hladame-dalsi-zmysel-pre-nepocujucich/.