Novinky

Výsledky grantového programu Pomáhame komunite 2019
Výsledky grantového programu Pomáhame komunite 2019
Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite 2019 podporí 31 projektov celkovou sumou 30 000 eur. Vďaka aktivite zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom sa do 15. grantovej výzvy Pomáhame…
Hľadáme tlmočníkov posunkového jazyka pre program Online tlmočník
Hľadáme tlmočníkov posunkového jazyka pre program Online tlmočník
Online tlmočník prepája od roku 2015 cez Skype počujúcich a sluchovo znevýhodnených. Vďaka Online tlmočníkovi nepočujúci komunikujú s počujúcimi v rôznych situáciách aj bez fyzickej prítomnosti tlmočníka.…
DOBRÁ LINKA – PORADŇA BEZ BARIÉR
DOBRÁ LINKA – PORADŇA BEZ BARIÉR
Snívajú o dobrej krajine so šancou na kvalitný život pre každého. Bez rozdielu, bez bariér. A tak vznikol unikátny projekt, prvý svojho druhu na Slovensku. Názov Dobrá…
Podporiť deti s poruchou sluchu sa štátu oplatí
Podporiť deti s poruchou sluchu sa štátu oplatí
Ak by štát podporoval rozvoj detí s poruchou sluchu už v ich ranom veku, každé vložené euro by sa mu vrátilo viac ako trojnásobne. Vyplýva to z výsledkov…
Vydali sme ďalší diel knihy Máme dieťa s poruchou sluchu
Vydali sme ďalší diel knihy Máme dieťa s poruchou sluchu
Po roku vydávame ďalší diel knihy Máme dieťa s poruchou sluchu.  Kým v predchádzajúcom vydaní sa mohli rodiny dočítať o praktických skúsenostiach a radách od odborníkov, ako aj rodičov,…
Terapia hudbou je tu aj pre nepočujúcich
Terapia hudbou je tu aj pre nepočujúcich
Znie to ako nonsens. Ako si môžu hudbu užívať ľudia so sluchovým postihnutím? Odpoveď je jednoduchá – celým telom. Spomeňte si na posledný koncert, ktorého…