Home

Oblasti nášho pôsobenia

Už od roku 2002 pomáhame komunite nepočujúcich na Slovensku
Podporujeme angažovanosť zamestnancov spoločnosti Telekom na miestach, kde žijú
Zaujímavé a hodnotné projekty podporujeme aj formou priamej podpory
Podporujeme platformy, ktoré pomáhajú začínajúcim biznisovým riešeniam
Prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu pomáhame slovenským pamiatkam
Naša podpora patrí aj iniciatívam, ktoré prispievajú k zlepšeniu školstva na Slovensku

Nadačný fond Telekom
pri Nadácii Pontis

Vznikol v roku 2007. Víziou fondu je spoločnosť,
v ktorej sa dejú dobré veci.

Naším snom je vytvoriť na Slovensku prostredie, kde inakosť a špecifické potreby nerozdeľujú, ale spájajú. Vo fonde realizujeme a podporujeme aktivity, ktoré riešia problémy ľudí so špecifickými prekážkami. Pomáhame tiež zlepšovať život v komunitách, či starať sa o kultúrne dedičstvo našej krajiny. Podporujeme projekty, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie.

ANGLIČTINA PRE NEPOČUJÚCICH

Vo februári 2016 sme otvorili prvý kurz anglického jazyka pre nepočujúcich. Aj oni sa totiž…

view projects
KNIHA MÁME DIEŤA S PORUCHOU SLUCHU

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, až 90 % z…

view projects
KURZY POSUNKOVÉHO JAZYKA

V rámci podpory komunity nepočujúcich sa zameriavame aj na scitlivovanie počujúcich voči tejto skupine. Väčšina…

view projects
MOBILNÝ PEDAGÓG

Program Mobilný pedagóg vznikol v roku 2012 na základe prieskumu najakútnejších problémov v skupine nepočujúcich na Slovensku.…

view projects
NEPOČUJÚCEDIEŤA.SK

Pomohli sme naštartovať a podporujeme unikátny program NepočujúceDieťa.sk, ktorý spája rodičov detí so sluchovým postihnutím.…

view projects
ONLINE TLMOČNÍK

Vďaka unikátnemu projektu Online tlmočník zásadne zlepšujeme schopnosť nepočujúcich komunikovať a dohovoriť sa v rôznych…

view projects
POMÁHAME KOMUNITE

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite podporuje angažovanosť zamestnancov v prospech komunity. Pravidelne sa zapájajú do…

view projects
POMÁHAME PAMIATKAM

Vďaka zamestnaneckému grantovému program Pomáhame pamiatkam sú zamestnanci spoločnosti Telekom motivovaní k tomu, aby sa…

view projects

Aktuality

Výsledky grantového programu Pomáhame komunite 2019
Výsledky grantového programu Pomáhame komunite 2019
Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite 2019 podporí 31 projektov celkovou sumou 30 000 eur. Vďaka aktivite zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom sa…
Hľadáme tlmočníkov posunkového jazyka pre program Online tlmočník
Hľadáme tlmočníkov posunkového jazyka pre program Online tlmočník
Online tlmočník prepája od roku 2015 cez Skype počujúcich a sluchovo znevýhodnených. Vďaka Online tlmočníkovi nepočujúci komunikujú s počujúcimi v rôznych situáciách…
DOBRÁ LINKA – PORADŇA BEZ BARIÉR
DOBRÁ LINKA – PORADŇA BEZ BARIÉR
Snívajú o dobrej krajine so šancou na kvalitný život pre každého. Bez rozdielu, bez bariér. A tak vznikol unikátny projekt, prvý svojho…

Povedali o nás

Keď sme hľadali partnerov pre rozbehnutie Komenského inštitútu, Nadačný fond Telekom bol medzi prvými, ktorý bol ochotný odvážnych učiteľov podporiť. A skutočne sa jedná o partnerský vzťah. Nechcú od nás stovky strán záverečných správ, ale reálne sa zúčastňujú workshopov, rozprávajú sa s učiteľmi a poznajú program zvnútra. Takúto angažovanosť si cením.  

Juraj Hipš Riaditeľ CEEV Živica

V živote sa dejú veci, ktoré človek, akokoľvek silný, nedokáže zvládnuť sám. Našťastie v našej krajine existujú aj nadácie či fondy ako tento, kde vám bez váhania pomôžu, vlejú nádej do žíl a nezištne pomôžu prekonať náročné obdobie života. Aj my ďakujeme za pomoc!  

Peter Pinďo Lengyel Moderátor

S Nadačným fondom Telekom a Nadáciou Pontis spolupracujem  už 3 roky.  Mne ako nepočujúcemu pomohli rovnocenne sa zaradiť do počujúceho sveta. Som im za to veľmi vďačný.

Adam Kováč Nepočujúci fotograf